Frederiksberg Hospital forside
Login  |  Register

My Account

Frederiksberg Hospital forside

Del af Hovedstadens Sygehusfællesskab - H:S. Hospitalet varetager undersøgelse og behandling af de almen medicinske sygdomme, planlagt - elektiv - kirurgi.